A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Drukuj Drukuj

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Złożenie wniosku w celu uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawca

Czas realizacji Lead time

30 dni

Wymagane dokumenty Required Documents

• Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
• Zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
• Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 i 1669).

Opłaty Fees

Opłatę wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości
• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
• 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Link do eopłaty https://pokrzywnica.eboi.pl/OfficialFee/GetOfficialFees?id=c2b17946-dacd-401d-a822-7ac812d3c719

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pokrzywnica w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.

Podstawa prawna Legal basis

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
• Uchwała nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pokrzywnica
• Uchwała nr XXXVI/257/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pokrzywnica

Uwagi Comments

Referat Budżetu i Finansów - Podatki pokój nr 6 tel: 23 691 86 90

E-formularz E-Form

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij