A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Oświata, kultura, sport i turystyka
Usługa umożliwia złożenie do wybranej szkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów.
Złożenie wymaganych oświadczeń i zgód dla dzieci zapisanych do przedszkola
Wyrażenie zgody na udział dziecka w wycieczce.
Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
Usługa umożliwia złożenie do wybranej szkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej szkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej szkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów.
© 2019 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.3.427.1736
baza: 1.4.0