A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Podatki i opłaty
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym
Złożenie informacji o posiadanych gruntach
wniosku w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego
© 2019 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.3.427.1736
baza: 1.4.0