A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Ochrona środowiska
Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania. 1. Przyjęcie informacji o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania. 2. Przekazanie informacji j.w. do Marszałka Województwa. 3. Wpis do rejestru o rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
© 2019 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.3.427.1736
baza: 1.4.0