A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Drukuj Drukuj

Wniosek o dowód osobisty oraz wniosek o dowód dla dziecka lub podopiecznego Wniosek o dowód osobisty oraz wniosek o dowód dla dziecka lub podopiecznego

Uzyskanie dowodu osobistego

Kogo dotyczy Who is affected

Dowód osobisty zobowiązany jest posiadać każdy pełnoletni obywatel polski zamieszkujący na terenie Polski.
Obywatel zamieszkujący poza krajem może posiadać dowód osobisty.
Wniosek o dowód może złożyć każdy, kto jest osobą pełnoletnią lub kończy 18 lat za mniej niż 30 dni,

W przypadku ubiegania się o dowód dla dziecka:
Dzieci, które w dniu składania wniosku nie ukończyły 18 lat
Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie.

Czas realizacji Lead time

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach — poinformuje cię o tym urzędnik. Pod tym adresem można sprawdzić na jakim etapie jest realizacja wniosku o dowód: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-gotowy

Wymagane dokumenty Required Documents

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. Wtedy do wniosku o e-dowód dołącz orzeczenie o niepełnosprawności, które to potwierdzi.
Oryginał załączonego zaświadczenia lub orzeczenia przekaż urzędnikowi przy odbiorze dowodu.
Jeśli nosisz nakrycie głowy, bo tego wymaga twoja religia — możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twoja twarz jest nadal widoczna. Wtedy do wniosku o e-dowód dołącz zaświadczenie, które potwierdzi, że należysz do wspólnoty wyznaniowej (dotyczy to wyłącznie wspólnot zarejestrowanych w Polsce).
W uzasadnionych przypadkach (stan zdrowia) organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
Zdjęcie w postaci elektronicznej.
- Zdjęcie powinno być aktualne - zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
- na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
- zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej wierzchołka) oraz górną część barków,
- twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

W przypadku ubiegania ubiegania się o dowód dla dziecka lub podopiecznego:

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. Wtedy do wniosku o e-dowód dołącz orzeczenie o niepełnosprawności, które to potwierdzi.
W uzasadnionych przypadkach (stan zdrowia) organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
Jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem — dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu,
Jesteś rodzicem — możesz (ale nie musisz) dołączyć do wniosku akt urodzenia dziecka.
Oryginał załączonego zaświadczenia lub orzeczenia przekaż urzędnikowi przy odbiorze dowodu.
Zdjęcie w postaci elektronicznej.
- Zdjęcie powinno być aktualne - zrób je dziecku lub podopiecznemu nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
- na zdjęciu dziecko lub podopieczny nie może mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
- zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej wierzchołka) oraz górną część barków,
- twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.
Jeśli dziecko lub podopieczny nosi nakrycie głowy, bo tego wymaga jego religia — może je mieć na zdjęciu, jeśli twarz jest nadal widoczna. Wtedy do wniosku o e-dowód dołącz zaświadczenie, które potwierdzi, że dziecko lub podopieczny należy do wspólnoty wyznaniowej (dotyczy to wyłącznie wspólnot zarejestrowanych w Polsce).

Opłaty Fees

Usługa jest bezpłatna.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Do właściwego miejscowo wojewody za pośrednictwem organu gminy, który wydał decyzję o odmowie wydania dowodu osobistego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212)

Uwagi Comments

Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 10 tel.: 23 691 88 37

E-formularz E-Form

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij