A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Drukuj Drukuj

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Kogo dotyczy Who is affected

Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.
Jeśli chcesz, by pełnomocnik zameldował cię przez internet, udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie.
Pełnomocnictwo możesz też przesłać do urzędu w inny sposób – skorzystaj z pisma ogólnego.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny sprawujący opiekę w miejscu wspólnego pobytu meldują osoby, które:

nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Kiedy wysyłasz wniosek
najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania,
jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem – zamelduj się na pobyt stały,
jeśli mieszkasz czasowo dłużej niż 3 miesiące pod konkretnym adresem – zamelduj się tam na pobyt czasowy. Wtedy nadal możesz mieć meldunek w miejscu swojego pobytu stałego.
Nikt nie może być jednocześnie zameldowany w 2 miejscach pobytu stałego albo 2 miejscach pobytu czasowego. Ale może być równocześnie zameldowany na stałe i czasowo.

Czas realizacji Lead time

Jeśli dołączyłeś wszystkie potrzebne dokumenty – urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Jeśli dołączyłeś do formularza odwzorowania cyfrowe dokumentów – urzędnik może poprosić cię o ich oryginały i dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości cię zamelduje. Jeśli nie dołączysz tytułu prawnego do lokalu lub oświadczenia właściciela i jego tytułu prawnego do lokalu (lub ich skanów), nadal możesz wysłać zgłoszenie. Wtedy jednak gmina przeprowadzi postępowanie administracyjne i dopiero po nim wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu lub ci go odmówi. Jeżeli twoja sprawa nie jest zbyt skomplikowana, dostaniesz decyzję w ciągu miesiąca. W sprawach bardziej skomplikowanych musisz poczekać do 2 miesięcy. Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wyda ci zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać zaświadczenie – zaznacz odpowiednie pole w formularzu. Możesz też samodzielnie sprawdzić, czy urzędnik już cię zameldował. Sprawdź, jak to zrobić.

Wymagane dokumenty Required Documents

login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy
lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany,
jeśli jesteś obywatelem polskim – możesz też użyć e-dowodu,
jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza JEDEN z następujących dokumentów elektronicznych, który to potwierdzi, na przykład:
umowa cywilnoprawna, na przykład umowa najmu,
odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
decyzja administracyjna,
orzeczenie sądu,
jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego:
oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu,
dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.
Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów elektronicznych, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany.

Opłaty Fees

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu:

na pobyt stały – jest bezpłatne,
na pobyt czasowy – kosztuje 17 zł,
każde kolejne zaświadczenie wydane po zameldowaniu, gdy na przykład zgubisz zaświadczenie wydane przy zameldowaniu – też kosztuje 17 zł.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna Legal basis

Przygotuj potrzebne dane. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
Kliknij przycisk Zamelduj się.
System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
Wybierz rodzaj pobytu, na jaki chcesz dokonać zameldowania.
Zaznacz, kogo chcesz zameldować.
Dołącz odpowiednie dokumenty.
Wypełnij pozostałe pola z danymi osobowymi i adresem zameldowania. Jeśli chcesz, możesz kiedy będziesz się meldować na pobyt stały, jednocześnie wymeldować się z pobytu czasowego. Albo gdy będziesz meldować się na pobyt czasowy, wymeldować się z pobytu stałego.
Jeśli zaznaczasz, że chcesz dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, dołącz dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie. Zaznacz, w jaki sposób chcesz dostać to zaświadczenie: pocztą, osobiście czy elektronicznie na ePUAP.
Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.

Uwagi Comments

Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 10 tel.: 23 691 88 37

E-formularz E-Form

Druki do pobrania Forms for download

© 2021 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij