A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
 Drukuj

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kogo dotyczy

Właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości wspólnej, zarządów wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władających nieruchomościami.
W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarząd lub inny podmiot władający nieruchomością.
Złożenie deklaracji jest obowiązkiem również właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Czas realizacji

nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty

OPŁATY ZA ODPADY
Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia że od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą następująco:

Rodzaj odpadów selektywne zmieszane
Gospodarstwo jednoosobowe 20 40
Gospodarstwo wieloosobowe 30 70
Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną wcześniej deklarację. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty, czyli przed 15.03.2019 r.

Ponadto informuję, że z powodu zmiany wysokości stawek opłat nie istnieje konieczność składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Ponadto przypominam, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3832) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać kwartalnie w terminach takich jak podatki lokalne, czyli:

za I kwartał do 15 marca danego roku,
za II kwartał do 15 maja danego roku,
za III kwartał do 15 września danego roku,
za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, Art.2, ust.1, pkt.4 Art.2, ust.3 Art.6m Art.6n, ust.1 i 2 Art.6o Art.6p Art.6q)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)

Uwagi

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki pokój nr 15 tel: 23 691 87 92
© 2022 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.5
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce