A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Drukuj Drukuj

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób

wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym

Kogo dotyczy Who is affected

osób ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz na przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym

Czas realizacji Lead time

1 miesiąc

Wymagane dokumenty Required Documents

I. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie
drogowym.
Załączniki:

1. kserokopia licencji na transport drogowy osób,

2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi (oryginał do wglądu),

5. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,

6. cennik,

7. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać
przewozy (wyłącznie autobusy),

8. dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy

regularne w krajowym transporcie drogowym osób.
II. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
1. kserokopia licencji na transport drogowy osób,

2. informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,

3. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

4. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

5. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi (oryginał do wglądu),

6. dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób.

Opłaty Fees

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób (okres ważności zezwolenia, opłata):
Do 1 roku - 250 zł.
Do 2 lat - 300 zł.
Do 3 lat - 350 zł.
Do 4 lat - 450 zł.
Do 5 lat - 550 zł.

Za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób:
Do 1 roku - 125 zł.
Do 2 lat - 150 zł.
Do 3 lat - 175 zł.
Do 4 lat - 225 zł.
Do 5 lat - 275 zł.

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu
zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podstawa prawna Legal basis

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2014 r., poz. 402)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r., poz. 451)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm., Art. 18,)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm., Art.75, ust.1, pkt.18 Art.75, ust.5 Art.75a Art.76)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

Uwagi Comments

Referat Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej pokój nr 5 parter tel: 23 691 88 34

E-formularz E-Form

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij