A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Drukuj Drukuj

Wniosek o dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Pokrzywnica Wniosek o dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Pokrzywnica

-

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawca.

Czas realizacji Lead time

Usunięcie wyrobów zawierających azbest w terminie uzależnionym od przyznania środków finansowych z WFOŚiGW.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek z załącznikami:
1. Akt własności nieruchomości (np. akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych lub aktualny wypis z rejestru gruntów)
2. W przypadku obiektów budowlanych będących przedmiotem współwłasności - zgoda wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie prac związanych z demontażem pokrycia dachowego.
3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę (w zależności od zakresu wykonywania prac) wydane przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Pułtusku
4. “Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Opłaty Fees

Brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

Brak

Podstawa prawna Legal basis

- USTAWA z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2017, poz. 2119,z późn. zm.)
- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 , poz. 799 z późn. zm),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 Nr 71, poz. 649 z późn. zm),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 Nr 8, poz. 31 z późn. zm)

Uwagi Comments

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki pokój nr 15 tel: 23 691 87 92

E-formularz E-Form

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij