A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Drukuj Drukuj

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest

Kogo dotyczy Who is affected

Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w 1 egzemplarzu sporządza właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest.

Czas realizacji Lead time

1. Przeprowadzanie kontroli okresowej stanu wyrobów zawierających azbest. Z kontroli sporządza się w jednym egzemplarzu Ocenę stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ocena pozwala określić stopień pilności usuwania wyrobów azbestowych: - stopień pilności I od 120 punktów– wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie, - stopień pilności II od 95 do 15 puntów– wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku, - stopień pilności III do 90 punktów – wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat. 2. Przechowywanie Oceny stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub dołączenie Oceny do książki obiektu budowlanego. 3. Usunięcie wyrobów zawierających azbest, zakwalifikowanych zgodnie z Oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia (stopień pilności I) lub ich zabezpieczenie, a po dokonaniu zabezpieczenia ponownie sporządzenie Oceny w terminie 30 dni od daty wykonania zabezpieczenia.

Wymagane dokumenty Required Documents

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Opłaty Fees

Brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

Brak

Podstawa prawna Legal basis

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649).
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089).

Uwagi Comments

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki pokój nr 15 tel: 23 691 87 92

E-formularz E-Form

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij