A+
A-
Wersja kontrastowa
 Drukuj

Skargi, wnioski, zapytania do Szkoły Dzierżenin Skargi, wnioski, zapytania do Szkoły Dzierżenin

Złożenie skargi, wniosku, zapytania do jednostki

Kogo dotyczy

Osoby składające skargi\wnioski do Szkoły Pobyłkowo

Czas realizacji

•do 1 miesiąca, •do 7 dni - gdy złożono skargę lub wniosek do niewłaściwego organu – organ obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ, •14 dni - gdy skarga wpłynęła za pośrednictwem lub bezpośrednio od posła, senatora czy radnego - art. 237 §2 kpa

Wymagane dokumenty

Skarga lub wniosek, a także załączniki w formie dokumentów (w przypadku skarg - wskazujące na błędy i zaniedbania).

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700)
© 2024 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.10.001.002, baza: 1.8.5.8
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce