A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Drukuj Drukuj

Zajęcie pasa drogowego Zajęcie pasa drogowego

Złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.

Kogo dotyczy Who is affected

Osoby fizyczne i prawne

Czas realizacji Lead time

Do 30 dni

Wymagane dokumenty Required Documents

Do wniosku dołącza się:

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

1. Ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10000 lub 1 : 25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
2. Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ architektoniczno-budowlany.

Opłaty Fees

Opłaty zgodnie z postanowieniami decyzji, uchwał lokalnych.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna Legal basis

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440)

Uwagi Comments

Referat Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej pokój nr 5 parter tel: 23 691 88 34

E-formularz E-Form

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij