A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Drukuj Drukuj

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury

wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Kogo dotyczy Who is affected

Dotyczy instytucji zamierzających umieścić urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Czas realizacji Lead time

Do 30 dni

Wymagane dokumenty Required Documents

Do niniejszego wniosku załącza się:
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z proponowaną lokalizacją urządzenia;
2) pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika) oraz oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł

Opłaty Fees

Opłaty zgodnie z postanowieniami decyzji, uchwał lokalnych.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Podstawa prawna Legal basis

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

Uwagi Comments

Referat Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej pokój nr 5 parter tel: 23 691 88 34

E-formularz E-Form

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij