A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Drukuj Drukuj

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pokrzywnica Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pokrzywnica

Wpisanie przedsiębiorcy do rejestru

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawca.

Czas realizacji Lead time

Wydanie zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek z załącznikami:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł

Opłaty Fees

Opłata skarbowa na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości: 50,00 zł za wpisanie do rejestru, 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (tylko w przypadku gdy jest udzielane).

Tryb odwoławczy Appeal mode

-

Podstawa prawna Legal basis

art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, z późn. zm.)

Uwagi Comments

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki pokój nr 15 tel: 23 691 87 92

E-formularz E-Form

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij