A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Drukuj Drukuj

Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Kogo dotyczy Who is affected

Każda osoba, której akt dotyczy, oraz:

-jej małżonek,
-inna osoba z bliskiej rodziny – na przykład rodzic, dziadek, babcia, dziecko, wnuk, prawnuk, rodzeństwo,
-przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
-osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty – na przykład zobowiązanie sądu),
-sąd,
-prokurator,
-organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,
-instytucja administracji publicznej (na przykład urząd gminy), jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.
Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Czas realizacji Lead time

Odpis dostaniesz: jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego – od razu, Akty sporządzane są w rejestrze od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą muszą być do niego przeniesione. Dlatego też może to zająć więcej czasu. jeśli złożysz wniosek w USC, w którym jest akt w postaci papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru – w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek, jeśli złożysz go w USC, który nie ma aktu w postaci papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru – w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek. Kierownik USC może odmówić wydania odpisu aktu stanu cywilnego, jeśli na przykład chcesz dostać odpis aktu innej osoby, ale nie masz do tego prawa. Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną o odmowie. Jeśli kierownik USC wyda ci taką decyzję, masz 14 dni, aby się od niej odwołać do wojewody, któremu podlega USC. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.

Wymagane dokumenty Required Documents

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość.
-jeśli chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby – dokument, który potwierdzi twój interes prawny,
-jeśli jesteś pełnomocnikiem – pełnomocnictwo.

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego. Dostaniesz go na przykład w USC. Wiele USC udostępnia wniosek na swojej stronie internetowej – możesz go pobrać i wydrukować. We wniosku zaznacz, w jaki sposób chcesz otrzymać odpis. Masz 3 możliwości:
odebrać osobiście w USC – odpis w postaci tradycyjnej (papierowy),
dostać pocztą – odpis w postaci tradycyjnej (papierowy),
dostać w postaci elektronicznej na swoją skrzynkę na platformie ePUAP. Pamiętaj, że w postaci elektronicznej nie dostaniesz wielojęzycznego odpisu skróconego,
-potwierdzenie opłaty skarbowej (na przykład potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie, które otrzymasz w kasie urzędu),
-jeśli chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby – przygotuj dokument, który potwierdzi twój interes prawny.

Opłaty Fees

22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny),
33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity — Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. nr 166 poz. 1735)

Uwagi Comments

Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 10 tel.: 23 691 88 37

E-formularz E-Form

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij