A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Drukuj Drukuj

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

ydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Kogo dotyczy Who is affected

Osób i instytucji zamierzających ustalić miejsce wjazdu/wyjazdu do posesji.

Czas realizacji Lead time

Do 30 dni.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek oraz szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z proponowaną lokalizacją zjazdu

Opłaty Fees

nie dotyczy

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania decyzji.

Podstawa prawna Legal basis

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm., Art.29)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1556 z późn. zm.)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264)

Uwagi Comments

Referat Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej pokój nr 5 parter tel: 23 691 88 34

E-formularz E-Form

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij